top of page

Rutiner för klagomålshantering

På förskolan ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.

Allas synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

 

Enligt skollagen 4 kap. 8§ har du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunkter på verksamheten

 

1. Vänd dig i första hand till den det gäller, avdelningsansvarig eller till rektor. 

 

2. Den som tar emot ditt klagomål tar i sin tur kontakt med rektor som kontaktar övriga berörda personer, för att klargöra händelsen eller sakfrågan.

Inom 14 dagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

 

Huvudmannens ansvar

Om det är problem på förskolan bör du i första hand ta upp det med lärare och därefter med rektor. Om du är missnöjd med rektorns svar ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är den som driver en fristående skola.

Huvudmannen har till skillnad från Skolinspektionen och BEO en skyldighet att ta emot och utreda klagomål samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. Det är därför viktigt att vända sig till skolan eller huvudmannens klagomålshantering.

 

Alla synpunkter/klagomål, muntliga såsom skriftliga, samt hantering och eventuella

åtgärder, dokumenteras och tas med i vårt kvalitetsarbete.

 

Du har givetvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du kommer då att bli kontaktad så snart som möjligt men senast inom två veckor.

 

Du kan också använda formuläret nedan.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande

bottom of page