Rutiner för klagomålshantering

På förskolan ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.

Allas synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

 

Enligt skollagen 4 kap. 8§ har du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunkter på verksamheten

 

1. Vänd dig i första hand till den det gäller, avdelningsansvarig eller till förskolechefen. 

 

2. Den som tar emot ditt klagomål tar i sin tur kontakt med förskolechefen som kontaktar övriga berörda personer, för att klargöra händelsen eller sakfrågan.

Inom 14 dagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

 

3. Om du inte är nöjd med de åtgärder som du fått, finns möjlighet att kontakta Solna Stad eller om det är av allvarligare art Skolinspektionen eller Barn och elevombudsmannen (BEO). Detta ska göras skriftligen via www.skolinspektionen.se eller med vanligt brev.

 

Alla synpunkter/klagomål, muntliga såsom skriftliga, samt hantering och eventuella

åtgärder, dokumenteras och tas med i vårt kvalitetsarbete.

 

Du har givetvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du kommer då att bli kontaktad så snart som möjligt men senast inom två veckor.

 

Du kan också använda formuläret nedan.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande