top of page

​    I Ur och Skur     Järvastaden

Friluftsfrämjandet

Varje  ledare inom I Ur och Skur skall vara medlem i Friluftsfrämjandet.
Varje I Ur och Skurenhet tillhör en lokalavdelning i Friluftsfrämjandet, men är också organiserade i lokala I Ur och Skur nätverk.
Det är genom Friluftsfrämjandet som I Ur och Skur utvecklar verksamheten, har tillgång till nätverken och träffar andra ledare. Genom Friluftsfrämjandet erbjuds ledarna utbildning och fortbildning.
Ledarna utbildas i ledarskap, teknik och metoder för de olika friluftsgrupperna Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. Lärande, kunskap och säkerhet är de grundläggande delarna.

Friluftsfrämjandet är en remissinstans när det gäller miljö-, hälso- och friluftsfrågor och bevakar inskränkningar i allemansrätten, forskning om friluftsliv och hälsoeffekter.

 

Medlemskap Förskolan är knuten till Friluftsfrämjandet genom I Ur och Skur och vår pedagogik bygger på Ff:s barnverksamhet; såsom Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, barnskidor och barnskridskor. Därför vill vi verka för att ert barn eller familj blir medlem i Friluftsfrämjandet: Friluftsfrämjandet tillhandahåller utbildning och fortbildning. All fast anställd personal ska gå Friluftsfrämjandets kurser och verksamheten bedrivs med hänsyn till ålder och säkerhet. Kvalitetssäkring av alla I Ur och Skur och nätverk för alla ledare inom organisationen. Där finns också märken och pedagogiskt material för barnen. Via medlemskapet får Ni bl.a. möjlighet att; inhandla friluftsprylar och utrustning till reducerat pris, delta i rikstäckande aktiviteter, kurser och utbildningar mm.

19597898-PV63k.png
bottom of page