top of page

Säkerhet

I Ur och Skur arbetar för att göra alla barn trygga i naturen och att ha roligt tillsammans när vi upplever. Barnen lär sig vad som kan vara farligt, som huggormar till exempel. De blir också duktiga motoriskt och vet vad de klarar av, till exempel som hur högt jag kan klättra i trädet eller hoppa från stenen.​ 

Pedagogerna är utbildade bland annat genom Röda Korsets LABC kurs, civilförsvarets "Hitta Vilse utbildning" och gör avväganden utifrån barngrupp, plats, väder och aktivitet. Ledarna har ett stort intresse för natur, friluftsliv och miljö och har givetvis utbildning i ledarskap, teknik, naturkunskap och säkerhet.

Förskolorna och skolorna har också en krisplan och handlingsplaner för olika händelser.

bottom of page