top of page

​    I Ur och Skur     Järvastaden

Vår profil I Ur och Skur

 

I Ur och Skur - Upplevelsebaserat lärande både ute och inne.

Inom I Ur och Skur benämns alla pedagoger som ledare. ​

Barn trivs i naturen. Leken går över stock och sten och det finns

lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen

utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd.

När leken tar paus smakar matsäcken som bäst och efter maten

somnar man lätt till vindens sus.

Pedagogiken I Ur och Skur bygger på övertygelsen att barns behov av

kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom lustfyllt

upplevelsebaserade lärande. Att vistas både inne och ute är en central

del i pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad som passar

bäst för individen, gruppen och aktiviteten. ​

Ledarnas roll är att utgå från barnen och gruppen och att vara

medupptäckande, medundersökande, medupplevande och

medagerande.

Alla ledare som arbetar inom I Ur och Skur har förutom sin yrkesutbildning, ledarutbildningar i friluftsfrämjandets friluftsskolor, dessutom finns det ett kvalitetskrav på att minst 75% av ledarna skall ha I Ur och Skur Grundutbildning. ​

Pedagogiken används idag både inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola och utgår från lagstadgade och kommunala styrdokument . För närvarande finns över 200 enheter som arbetar med I Ur och Skur pedagogiken i Sverige och Finland. ​Pedagogiken I Ur och Skur är en arbetssätt och inte en driftsform och enheterna drivs både i statlig, kommunal regi och som enskilt drivna förskolor och friskolor.

​Forskningen säger:

​”Utomhus skapas genom ett upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras ett lugnare lärklimat än inomhus. Vi inte bara ser och hör utan smakar, luktar, känner och berör. Kunskaperna går in via hela kroppen och blir mer bestående och hållbara” Anders Szczepanski, forskare Lindköpings Universitet.

​”Våra hjärncellers tillväxt är beroende av den stimulans som naturen erbjuder, särskilt i åldern 3-6 år”, David Ingvar, Hjärnforskare

​”Barn på I Ur och Skur är mer än dubbelt så koncentrerade, visar frustration sex gånger mer sällan, är elva gånger mindre rastlösa än barn i den traditionella förskolan” Patrik Grahn, docent och forskare vid SLU.

​”Tolkningsutrymmet i naturen blir större, inomhus skapas lätt förväntningar på vad flickor och pojkar skall göra” Eva Änggård, universitetslektor, Stockholms Universitet. ​

”Barn på I Ur och Skur är fyra gånger friskare än barn på traditionella förskolor i Sverige” Patrik Grahn, docent och forskare vid SLU.

Nu finns också I Ur och Skur, Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken

En bok som grundar sig på forskning.

Nya metodcirkeln.png
bottom of page