​    I Ur och Skur     Järvastaden

Renoveringen

Planteringslådor
Planteringslådor
Skötrum
Skötrum
Övernvåningen
Övernvåningen
köket
köket
Det är mycket som ska bort
Det är mycket som ska bort
Tjäle i marken, många jobbar inomhus
Tjäle i marken, många jobbar inomhus
Stockarna har kommit
Stockarna har kommit
Första vindskyddet
Första vindskyddet
stubbring
stubbring
Andra vindskyddet
Andra vindskyddet
Sandlådan
Sandlådan